كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) سيد علي اصغر علوي

سيد علي اصغر علوي
[ شناسنامه ]
بايد همگي شبيه زهرا باشند ...... دوشنبه 91/1/21
ما يك مشهد براي رفتن داريم ...... شنبه 90/7/16
در صحن شما آينه ها بسيارند ...... چهارشنبه 90/5/26
افطار،ذكر آب ...... سه شنبه 90/5/11
آموخته ايم درس از آينه ها ...... شنبه 90/5/1
وقتي تمام گوشه هاي شهر بسته است ...... يكشنبه 90/4/5
بي کرب و بلا نمي توان بال گشود ...... دوشنبه 90/3/9
هر که باشي باز با مادر به جايي مي رسي ...... شنبه 90/2/31
شما رؤوفي و سوغاتي شما اين است ...... شنبه 90/2/24
از هيتلر و صدام و ملک عبدالله! ...... چهارشنبه 90/1/31
اين زن به هزار مردشان مي ارزد ...... يكشنبه 90/1/28
حرمت خون ...... شنبه 90/1/27
از فاطميه به کربلا راهي هست ...... پنج شنبه 90/1/25
تاريخ قيام عشق ...... سه شنبه 90/1/23
چون منجي قطره هاي تنها درياست ...... سه شنبه 90/1/23
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها